Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Witamy

2017

Witamy w sklepie 13 arts / Welcome to 13 arts online store.

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego we Wrocławiu.

szczegóły i bieżące informacje na naszym fp: 13 arts Studio

NEW COLLECTIONS NOW AVAILABLE

NOWE KOLEKCJE JUŻ DOSTĘPNE:

 

 

>>><<< 

 NOTICE TO UK CUSTOMERS

As of 04.10.2017 we have exclusive distributor in UK for 13 arts products.

You can still buy all other brands in our store. To buy 13 arts products go to:

https://www.craftbox.co.uk/ 

Thank you!

>>><<<

INTERNATIONAL CUSTOMERS,

PLEASE READ THE INSTRUCTION BELOW BEFORE ORDERING

Please choose your language and currency, put your products to the shopping cart,
choose your country
and International Shipment as a delivery 

(the cost is "zero" at this stage, because we calculate the best shipping price after packing your order,
it does not mean the shipping is free).

We'll calculate the cost of shipment for you, and send you an Invoice via Paypal .
Here is an example how to order (please follow the arrows):

CLICK to check>>>ESTIMATED SHIPPING COSTS (scroll down for English) 

* It can happen that names of some countries are not translated,
so if you cannot find "United States" look for "Stany Zjednoczone" in Polish.
We apologize for inconvenience. 

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży sklepu 13 arts.pl (dalej „Regulamin”)

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.

(aktualizacja 10.10.2017, 06.12.2017)


I. Informacje o Sprzedającym

 1. Właścicielem internetowego sklepu www.13arts.pl jest Aida Domisiewicz prowadząca firmę 13 arts Aida Domisiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres siedziby: ul. Królewiecka 149a, 54-117 Wrocław NIP: 691-11-28-050, REGON: 021986588, miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Królewiecka 149a, 54-117 Wrocław, zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Adresem poczty elektronicznej Sprzedającego jest: 13arts.pl@gmail.com  
 3. Numerem telefonu komórkowego Sprzedającego jest: 606 148822
  (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00. – 17.00)

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu. Sklep realizuje zamówienia zarówno na terytorium Polski oraz poza jego granicami.
 2. Sklep 13 arts oferuje do sprzedaży produkty i towary do tworzenia rękodzieła artystycznego, farb, tuszy i innych mediów, papierów, narzędzi i dodatków oraz wyrobów gotowych i warsztatów. Aktualny wykaz produktów przeznaczonych do sprzedaży wraz z ich cenami oraz warunkami sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sklepu 13 arts pod adresem: www.13 arts.pl 
 3. Sprzedający porozumiewa się z klientem za pomocą adresów poczty elektronicznej (adresów email) lub podanego przez klienta nr telefonu w sprawach pilnych.  
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone używanie, lub używanie niezgodnie z przeznaczeniem produktów zawartych w ofercie. Szczegółowe opisy towarów znajdują się przy opisach produktów.  

III. Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Na zakupione towary wystawiamy paragon fiskalny lub faktury VAT.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez system zamówień na stronie 13 arts.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez wypełnienie wszystkich pól wskazanych w zamówieniu. Zamówienia może składać zarówno klient zarejestrowany i niezarejestrowany.
 2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 3. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 4. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 5. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:   Imię i nazwisko,  Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać nr NIP, adres  i imię i nazwisko osoby do kontaktu.
 7. Zamówienia niekompletne lub nieprawidłowe podlegają zmianie lub uzupełnieniu na wniosek Sprzedającego.
 8. Zamówienia otrzymane po godz. 13.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym.
 9. Każde zamówienie złożone w sklepie 13 arts.pl zostanie potwierdzone wiadomością wysłaną na adres email klienta. Data wysłanego potwierdzenia jest datą zawarcia Umowy.
 10. Terminy realizacji zamówień wynoszą do 3 dni roboczych + czas dostawy (z wyłączeniem odbioru osobistego), liczonych od daty pełnej wpłaty należności (koszt zamówienia i dostawy) na konto Sprzedającego w banku lub systemie Paypal.
 11. Sklep 13 arts.pl zastrzega sobie prawo do odrzucania zamówień wzbudzających wątpliwości co do ich legalności albo autentyczności lub zamówień, których nie można potwierdzić w trybie wskazanym w pkt 4 z przyczyn, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.  
 12. W przypadku błędnej sprzedaży większej ilości przedmiotów niż wynika to ze stanów magazynowych, zamówienia realizowane są w kolejności ich złożenia.
 13. Kupującemu, którego zamówienie nie może być zrealizowane w całości, Sklep zaoferuje zamienniki lub poda przybliżony czas sprowadzenia towaru dla zamawiającego i jeśli klient zaakceptuje realizacja zamówienie przebiega bez zmian. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje zaoferowanych rozwiązań, Kupującemu przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji z całego zamówienia. Umowę uznaje się wówczas za niezawartą.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy treść zamówienia zawiera ewidentne błędy lub jest wynikiem nieuprawnionego działania osób trzecich oraz gdy jest wynikiem przestępstwa (w szczególności dotyczy to produktów o zerowej lub rażąco zaniżonej cenie, produktów i usług nie mieszczących się w asortymencie sklepu, niepoprawnie naliczonych rabatów lub zniżek, zapłaty za pomocą skradzionej karty kredytowej lub za pomocą skradzionego kodu upominkowego lub rabatowego).
 15. W przypadku towaru sprowadzanego na zamówienie klienta towar ten uznaje się za służący zindywidualizowanym potrzebom klienta. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje wówczas prawo odstąpienia od umowy zakupu takiego towaru (art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta).  
 16. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć towar bez wad, jednakże za wady powstałe po dostarczeniu towarów i powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktów czy za uszkodzenia mechaniczne Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Złożenie zamówienia w sklepie 13arts.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sklepu. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 18. Umowa sprzedaży obowiązuje od momentu wysyłki towaru i wiąże obie strony. Sklep jako sprzedawca z chwilą wysłania towaru przenosi na kupującego własność rzeczy i wydaje mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.  Właścicielem zakupionego towaru od chwili wysyłki towaru jest kupujący. 
 19. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar na adres podany przez kupującego w formularzu, sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w podanym adresie i ma prawo żądać odszkodowania od kupującego w przypadku nieodebrania paczki z powodu podania błędnych danych.  

 V. Wysyłka i płatność

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt zamawiającego za pośrednictwem kuriera UPS, według cennika obowiązującego w sklepie.
  1. Sklep 13arts.pl udostępnia obecnie następujące formy płatności:
   - przedpłata przelewem na konto dla zamówień na terenie Polski, na rachunek bankowy Sprzedającego:
   Deutsche Bank PBC SA 94 1910 1048 2407 5925 2507 0001

- wysyłka za pobraniem (kurier UPS) na terenie Polski (uwaga! w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez klienta, klient zwraca na konto sklepu koszty wysyłki w wysokości 30 zł.)

- Paypal lub wpłata na konto dla zamówień zagranicznych.

– Paypal dla zamówień na terenie Polski z prowizją +3% od wartości zamówienia.

2. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu kwoty wymienionej w zamówieniu plus koszt wysyłki, co powinno nastapić w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, chyba, że Klient i Sklep uzgodnią pisemnie inny termin. Po tym terminie zamówione towary wrócą na stan sklepu i będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, po wcześniejszym dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z pkt 2 lub możliwa jest opłata na miejscu. Odbiór osobisty następuje pod adresem wskazanym przez Sprzedającego: ul. Królewiecka 149a, 54-117 Wrocław w godzinach pracy sklepu tj, od pn. do piątku 12-16.30 w czwartki do godz. 18.00. 

4. Po dokonaniu przez zamawiającego zapłaty za zamówiony towar na podstawie pkt 2, i/lub skompletowaniu złożonego zamówienia, informujemy klienta o wysyłce towaru lub możliwości odbioru osobistego zamówienia.

5. Wysyłka kurierem (lub pocztą w przypadku zamówień zagranicznych) lub odbiór osobisty są wyłącznymi metodami otrzymania zamówieniowego towaru, chyba, ze Sprzedający na wniosek klienta zgodzi się na inny sposób dostawy.

6. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wynosi:

dla przesyłek na terenie Polski:

- Kurier UPS 11,50 zł.– paczka do 30 kg

- przesyłki pobraniowe - 17  zł.

- darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 200 zł na terenie Polski (za wyjątkiem przesyłek za pobraniem, w tym przypadku darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień powyżej 400zł.)

dla przesyłek międzynarodowych - - koszt dostawy ustalany indywidualnie dla każdego Klienta (cennik firm kurierskich lub Poczty Polskiej).

7. W przypadku, gdy kupujący błędnie wypełnił adres doręczenia, Sklep może zażądać  dodatkowej opłaty za ponowną wysyłkę. W przypadku braku uiszczenia opłaty dodatkowej Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji oraz zwrotu kwoty przelanej na poczet zamówienia, pomniejszonej o wartość opłaty dodatkowej.

8. W przypadku zaginięcia przesyłki, po 14 dniach od jej nadania sprzedawca zobowiązuje się do złożenia reklamacji na poczcie lub w firmie kurierskiej. Ponowne wysłanie przesyłki uzależnione jest od wyniku rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku gdy zamówienie klienta nie zostało jeszcze zrealizowane, może on dołożyć do niego dodatkowe zamówienie bez dodatkowych opłat za wysyłkę. Sprzedawca może doliczyć dodatkowa opłatę za przesyłkę, gdy dołożone towary przekroczą wagę maksymalną wybranej wcześniej przesyłki.

VI. Zwroty i Reklamacje

 1. Po zapłaceniu i odebraniu przesyłki, klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (druk odstąpienia od umowy poniżej).
 2. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 3. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji dotyczących produktów zakupionych przez sklep 13 arts.pl
  1. Reklamacje składać należy na piśmie na adres sklepu lub poprzez email na adres 13arts@wp.pl
  2. Sklep 13arts.pl ponosi koszty zwrotu towaru z wadami poprzez zwrot kosztów przesyłki na konto reklamującego lub poprzez wymianę na nowy pełnowartościowy produkt, jeśli jest to możliwe
  3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w formie w jakiej reklamacja została złożona, chyba że sklep i klient uzgodnią inną formę.
  5. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji może złożyć powództwo do sądu powszechnego właściwego według przepisów o właściwości ogólnej. 

VII. Ochrona danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi  

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klienta, będącego osobą fizyczną, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klienta zamieszczone w zamówieniu zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych klientowi, będącemu osobą fizyczną, przysługuje:

1)    prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania;

2)    prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych klienta ze względu na szczególną sytuację klienta;

3)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, gdy Sprzedający zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te dane innemu administratorowi danych.  

4)    Wszystkie dane osobowe klientów podawane podczas dokonywania zakupów są poufne i w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.”O ochronie danych osobowych”.

5)    Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

6)    Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

VIII. Cookies

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

c) statystycznych.

4.  Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

IX. Prawa autorskie

 1. Treść stron internetowych 13 arts.pl chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera, poza plikami Cookies (punkt VIII Regulaminu).
 2. Zdjęcia produktów marki „13 arts” oraz opisy wszystkich produktów należą do właściciela sklepu 13arts.pl i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone. Ich użycie w celach komercyjnych jest zabronione, za wyjątkiem uzyskania zgody właściciela.
 3.  Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć marki 13 arts należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.


X. Prawo odstąpienia od Umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)  

 1. W terminie 14 dni od momentu odebrania przesyłki, klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem obowiązku poniesienia następujących kosztów:

1)    Jeżeli Sprzedający zgodził się na wniosek klienta na inny sposób dostawy niż kurier lub odbiór osobisty, klientowi – w razie odstąpienia – nie przysługuje prawo zwrotu tego kosztu;

2)    Bezpośredni koszt zwrotu towaru na adres Sprzedającego podany poniżej.

 1. Prawo odstąpienia wykonywane jest przez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Zwracane w ten sposób towary powinny zachować swoje oryginalne opakowanie.
 2. Do towaru klient jest zobowiązany dodać wypełniony formularz odstąpienia, fakturę lub paragon potwierdzający zakup i wszystko dostarczyć albo wysłać na własny koszt na adres: 13 arts Aida Domisiewicz, ul. Porębska 46, 54-048 Wrocław.  Uwaga: nie przyjmujemy paczek za pobraniem!
 3. W czasie do dwóch tygodni po otrzymaniu zwrotu przelejemy pieniądze na konto, lub wyślemy przekaz pocztowy. Klient powinien się upewnić, że wysłał nam kompletne i aktualne dane dotyczące zwrotu pieniędzy. Do momentu otrzymania pieniędzy prosimy o zachowanie dowodu nadania paczki.

XI. Faktury VAT

Sklep 13 arts.pl wystawia faktury VAT na wniosek klienta zawarty w zamówieniu. Aby uzyskać fakturę VAT należy w danych kupującego w zamówieniu podać wymagane dane tj.: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) przedsiębiorcy, nr REGON (konsumenci) albo NIP (przedsiębiorcy) oraz dokładny adres.

XII Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa

1. Językiem stosowanym w relacjach klienta ze Sprzedającym jest język polski lub język angielski .

2. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków Sprzedającego z klientem przed zawarciem Umowy na odległość, oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem zamówienia jest sąd wg przepisów Kodeksu postepowania cywilnego o właściwości ogólnej.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

___________

Załącznik do Regulaminu sprzedaży sklepu 13 arts.pl

 

Data i miejsce……

13 arts Aida Domisiewicz

Ul. Królewicka 149a

54-117 Wrocław

 e-mail: 13arts.pl@gmail.com

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(dla klientów, będących konsumentami)

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*):

………………………….

–   Data zawarcia umowy…………………………………………….

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)…………………………..

–   Adres konsumenta(-ów) ………………………………………..

 

 

 

 

                                                                  …………………………………….

                                              Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Translate

 

Language

Waluty

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Promocje

Papier "Santa's song" Papier "Santa's song" 2,04 zł 2,40 zł

Papier "Berry" Papier "Berry" 2,04 zł 2,40 zł

Papier "First snow" Papier "First snow" 2,04 zł 2,40 zł

Zestaw papierów "Winter Tales" Zestaw papierów "Winter Tales" 11,48 zł 13,50 zł

Papier "Holly" Papier "Holly" 2,04 zł 2,40 zł

Papier "Candy cane" Papier "Candy cane" 2,04 zł 2,40 zł

Papier "Christmas tags" Papier "Christmas tags" 2,04 zł 2,40 zł


Zestaw zegarów/ Clock set Zestaw zegarów/ Clock set 10,00 zł 12,00 zł

Papier "Warm Winter Night" Papier "Warm Winter Night" 0,96 zł 2,40 zł

Papier "Family Afternoon" Papier "Family Afternoon" 0,96 zł 2,40 zł

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:84b40184c7ce4431c80e047d4bf14af0#0}
Sklep internetowy Shoper.pl